• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Бонд гаргагчҮнэт цаасны кодХүү (жилийн)Хугацаа (7 хоногоор)Гаргасан ҮЦ тооНэрлэсэн үнэ, төгСүүлийн ханш
20190902_T00242.865210100.0000.000
20190902_T00342.865210100.0000.000
20190902_T004105210100.0000.000
20190902_T005105210100.0000.000
20190902_T006105210100.0000.000
190828105210000100.0000.000
GB20190913101561001,000.0000.000
MNZGEB250026152100010.0000.000
SH_U_HUU10208100100.0000.000
SH_U_HUU_27.520810010,000.0000.000
T0912752100100.0000.000
T0912_H11.1152100000100,000.000100,000.000
T0912_U275210001,000,000.000100,000.000
T0912_URAMSHUULALTTAI_UNEER_U7521001,000.000109.000
T0912_URSULDUUNT11.115210100.0000.000
00110000000111525005.0000.000
MNZGEB2500341228100010.0000.000
UHB_0011252120400.0000.000
UHUB_0021428100130.0000.000
UB_001123990350.000345.000
UUB_002101210120.0000.000
HUB_0011552100300.0000.000
HUB_002102840100.0000.000
E-UKHU-001552100001,000.0000.000
2019-09-17
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2019-09-13
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2019-09-12
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2019-09-12
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2019-09-12
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2019-09-12
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй