• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Бонд гаргагчҮнэт цаасны кодХүү (жилийн)Хугацаа (7 хоногоор)Гаргасан ҮЦ тооНэрлэсэн үнэ, төгСүүлийн ханш
0526_H_UNE_17.0000000012100.00000000100.000300.000
20200526 TESTbond5.000000001250.00000000100.0000.000
20200526 TEST BOND 25.0000000010450.00000000100.000100.000
bogino7266.9500000039100.000000001,000,000.000109.000
H_B_0608_211.1100000012100.00000000100.0000.000
H_BOGINO_112.00000000141000.000000001,500.0000.000
45465465411.1100000010410.00000000100.000100.000
TEST_0726_111.1100000010410.000000001,000.0001,000.000
TEST_24_IOS100.0000000010410.0000000020.00020.000
TEST_24_UGUUJ1.1000000010410.0000000020.00020.000
TEST_BOND10.0000000010410.00000000100.000100.000
TEST_IOS1.5000000010410.00000000100.000231.000
TEST_LAST10.0000000010410100.0000000011,000.000111.000
TEST_URAMSH_28.0000000010410.00000000100.000103.000
U_0525_UGUUJ_26.70000000104100.000000001,003.00099.000
uramsh72612.0000000028100.000000001,000,000.0001,000,007.000
URT_URAM_UGUUJ_07018.00000000132100.00000000100.0000.000
ZGEB_0727_HYAMD_UNE11.1100000039100.00000000100.000103.000
ZGEB_URAM_UNE8.000000001041000.0000000010,000.00080.000
2020-07-29
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-07-29
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-07-27
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-07-27
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-07-27
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-07-26
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй