Үнэт цаасны кодСүүлийн ханшХэмжээ 24цагАвахЗарахӨөрчлөлт
ҮнэХэмжээҮнэХэмжээ
MN00APU00900104.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00AIC054800.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00BNG001340.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00BDS052200.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00GOV035480.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00NEH007140.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN0MNDL054720.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00MMX020840.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00MIK054210.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00MNP054120.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00SUU013550.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00TTL045800.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
MN00TCK002220.000.000.00 +0.00% ( +0.0)
Бонд гаргагчҮнэт цаасны кодХүү (жилийн)Хугацаа (7 хоногоор)Гаргасан ҮЦ тооНэрлэсэн үнэ, төгСүүлийн ханш
MNZGEB250026152100010.0000.000
00110000000111525005.0000.000
MNZGEB2500341228100010.0000.000
UHB_0011252120400.0000.000
UHUB_0021428100130.0000.000
UB_001123990350.000335.000
UUB_002101210120.0000.000
HUB_0011552100300.0000.000
HUB_002102840100.0000.000
E-UKHU-001552100001,000.0000.000