• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Өмнөх өдрийн хаалт:0.000
Нээлтийн ханш:0.000
Хаалтын ханш:0
Тухайн өдрийн VWAP:0
Авах дээд үнэ:0
Зарах доод үнэ:0
Нийт хувьцааны тоо ширхэг:0
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг::0
Зарласан хувьцааны тоо ширхэг::0
Өдрийн хязгаар: +0.00% ( +0.000)
Арилжигдсан ширхэг:0.000
Арилжааны үнийн дүн:0.000 ()
Хэлцлийн тоо:0
52 долоо хоног:0
Хэлцлийн тоо:0
Зах зээлийн үнэлгээ:0
ISIN:0
Company information
  • Address:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Web: http://mof.gov.mn/
  • Company valuation: 10,000.000
  • Registered: 2020-06-08
  • Number of shares:  100