• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2019-12-02 19:01:57.132
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,000
Хямдруулсан үнэ: 1,000
Нийт гаргах тоо: 11111
Үнийн дүн: 11,111,000
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Хүүгийн хувь хэмжээ: 8
Захиалга авах хугацаа: 2019-11-28 06:30 - 2019-12-02 18:59