• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2019-12-03 13:12:19.358
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 111
Хямдруулсан үнэ: 110
Нийт гаргах тоо: 111111
Үнийн дүн: 12,333,321
Хугацаа /7 хоног/: 14
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Сар
Хүүгийн хувь хэмжээ: 11
Захиалга авах хугацаа: 2019-11-26 10:30 - 2019-12-19 18:50