• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-06-04 13:58:05.197
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100,000
Хямдруулсан үнэ: 99,000
Нийт гаргах тоо: 100000
Үнийн дүн: 10,000,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Сар
Купоны хувь: 6
Захиалга авах хугацаа: 2020-06-04 13:55 - 2021-06-04 13:55