• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Бүртгэлтэй үнэт цаас

Бонд гаргагчҮнэт цаасны кодХүү (жилийн)Хугацаа (7 хоногоор)Гаргасан ҮЦ тооНэрлэсэн үнэ, төгСүүлийн ханшАвахЗарах
ҮнэХэмжээҮнэХэмжээ
10526_H_UNE_17.0000000012100.00000000100.0000.0000.0000.0000.0000.000
220200526 TESTbond5.000000001250.00000000100.00098.00098.00098.0000.0000.000
320200526 TEST BOND 25.0000000010450.00000000100.000100.0000.0000.000100.000100.000
420200608 Bond5.0000000052100.00000000100.000100.0000.0000.0000.0000.000
520200608 Long Bond5.00000000156100.00000000100.0000.0000.0000.0000.0000.000
6H_B_0608_211.1100000012100.00000000100.000107.000101.000101.0000.0000.000
7H_BOGINO_112.00000000141000.000000001,500.0001,500.0000.0000.0001,500.0001,500.000
8U_0525_UGUUJ_26.70000000104100.000000001,003.0000.0000.0000.0000.0000.000
9URT_URAM_UGUUJ_07018.00000000132100.00000000100.0000.0000.0000.0000.0000.000