• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Түүх

Бонд гаргагчҮнэт цаасны кодТоо(ш)Нэрлэсэн үнэ, ₮Нийт хэмжээ ₮Хугацаа (7 хоногоор)Хүү (жилийн)Хямдруулсан үнэ, ₮Захиалга авахТанилцуулга
ЭхлэхДуусах
1Засгийн Газар0526_H_UNE_1100.00000000100.00010,000.000127.0000000070.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
2Засгийн Газар20200526 TESTbond50.00000000100.0005,000.000125.00000000100.0002020-05-26 14:55:002020-05-26 15:30:00Үзэх
3Засгийн Газар20200526 TEST BOND 250.00000000100.0005,000.0001045.00000000100.0002020-05-26 15:10:002020-05-26 16:05:00Үзэх
4Монгол Улсын Засгийн газарaa100.0000000010.0001,000.0001420.0000000010.0002020-08-28 14:00:002020-08-28 22:00:00Үзэх
5Монгол Улсын Засгийн газарasdad100.000000001.000100.000520.001000001.0002020-08-03 18:25:002020-09-04 11:55:00Үзэх
6Монгол Улсын Засгийн газарasasfasf333100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-08-28 12:52:002020-08-28 14:52:00Үзэх
7Монгол Улсын Засгийн газарdasf100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-08-28 12:09:002020-08-28 14:09:00Үзэх
8Монгол Улсын Засгийн газар33DAZCSFAasda111.000000001.000111.000520.000000001.0002020-08-28 12:17:002020-08-28 14:17:00Үзэх
9Монгол Улсын Засгийн газарbogino726100.000000001,000,000.000100,000,000.000396.95000000935,000.0002020-07-26 09:00:002020-07-27 10:00:00Үзэх
10Монгол Улсын Засгийн газарdfgdfgdfgdf33100.000000001.000100.000528.000000001.0002020-08-30 20:30:002020-08-30 22:30:00Үзэх
11Монгол Улсын Засгийн газарdfssfsf333100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-08-29 23:57:002020-08-30 01:57:00Үзэх
12Монгол Улсын Засгийн газарDVPBoND250.000000002.000500.0005210.125000002.0002020-09-07 09:56:002020-09-07 11:56:00Үзэх
13Монгол Улсын Засгийн газарDVP_BOND8.0000000015.000120.000520.0010000015.0002020-09-04 15:33:002020-09-04 17:33:00Үзэх
14Монгол Улсын Засгийн газарdvp_test_2100.00000000100.00010,000.000520.00000000100.0002020-08-13 00:00:002020-08-18 00:00:00Үзэх
15Монгол Улсын Засгийн газарdvp_test_3100.0000000010.0001,000.000520.0000000010.0002020-07-26 00:00:002020-08-28 00:00:00Үзэх
16Монгол Улсын Засгийн газарdvp_test_4100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-07-26 04:20:002020-08-19 00:00:00Үзэх
17Монгол Улсын Засгийн газарexcel_test_1100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-15 14:19:002020-09-15 16:19:00Үзэх
18Монгол Улсын Засгийн газарexcel_test_2100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-15 14:44:002020-09-15 16:44:00Үзэх
19Монгол Улсын Засгийн газарexcel_test_3100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-15 14:57:002020-09-15 16:57:00Үзэх
20Монгол Улсын Засгийн газарexcel_test_4100.000000001.000100.000524.000000001.0002020-09-15 15:06:002020-09-15 17:06:00Үзэх
21Монгол Улсын Засгийн газар1_FRZ_BOND250000.000000001,000,000.000250,000,000,000.000520.000000001,000,000.0002020-09-07 10:59:002020-09-07 12:59:00Үзэх
22Монгол Улсын Засгийн газарFRZ_BOND100.0000000010.0001,000.000520.0000000010.0002020-09-04 15:28:002020-09-04 17:28:00Үзэх
23Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_17_1100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-17 13:47:002020-09-17 15:47:00Үзэх
24Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_1010.000000001.00010.000520.000000001.0002020-09-07 17:39:002020-09-07 19:39:00Үзэх
25Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_1110.000000001.00010.000526.000000001.0002020-09-08 09:36:002020-09-08 11:36:00Үзэх
26Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_1210.000000001.00010.000520.000000001.0002020-09-08 10:14:002020-09-08 12:14:00Үзэх
27Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_135.000000001.0005.000525.000000001.0002020-09-08 10:22:002020-09-08 12:22:00Үзэх
28Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_2100.000000001.000100.000520.001000001.0002020-09-07 14:17:002020-09-07 16:17:00Үзэх
29Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_310.000000001.00010.000520.000000001.0002020-09-07 14:25:002020-09-07 16:25:00Үзэх
30Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_6100.000000001.000100.000520.001000001.0002020-09-07 16:20:002020-09-07 18:20:00Үзэх
31Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_7100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-07 16:40:002020-09-07 18:40:00Үзэх
32Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_810.000000001.00010.000527.000000001.0002020-09-07 17:03:002020-09-07 19:03:00Үзэх
33Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_7_910.000000001.00010.000525.000000001.0002020-09-07 17:17:002020-09-07 19:17:00Үзэх
34Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_9_110.000000001.00010.000526.000000001.0002020-09-09 16:25:002020-09-09 18:25:00Үзэх
35Монгол Улсын Засгийн газарfreeze_test_9_9_2100.000000001.000100.000528.740000001.0002020-09-09 17:08:002020-09-09 19:08:00Үзэх
36Монгол Улсын Сангийн яамH_B_0608_2100.00000000100.00010,000.0001211.1100000090.0002020-06-08 00:00:002020-07-11 00:00:00Үзэх
37Засгийн ГазарH_BOGINO_11000.000000001,500.0001,500,000.0001412.000000001,200.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
38Монгол Улсын Засгийн газарMGB-2020-001100.00000000100.00010,000.0001046.00000000100.0002020-08-23 14:55:002020-08-23 17:00:00Үзэх
39Монгол Улсын Засгийн газарGB.2020.0011000.0000000010.00010,000.0001040.0000000010.0002020-08-14 11:50:002020-08-14 15:50:00Үзэх
40Монгол Улсын Засгийн газарMGB-2020-002100.00000000100.00010,000.0001566.00000000100.0002020-08-23 15:10:002020-08-23 18:30:00Үзэх
41Монгол Улсын Засгийн газарMGB.2020.0021000.0000000010.00010,000.0001560.0000000010.0002020-08-14 14:30:002020-08-14 15:55:00Үзэх
42Монгол Улсын Засгийн газарMGB-2020-08-25-01100.00000000100.00010,000.0005210.52600000100.0002020-08-25 12:15:002020-08-25 13:05:00Үзэх
43Монгол Улсын Засгийн газарMGB-2020-08-25-02100.00000000100.00010,000.000286.50000000100.0002020-08-25 13:25:002020-08-25 14:25:00Үзэх
44Монгол Улсын Засгийн газарPRD_BOND15.0000000012.000180.0005210.4750000012.0002020-09-04 15:33:002020-09-04 17:33:00Үзэх
45Монгол Улсын Засгийн газар1PR_BOND120.000000002.000240.000520.000000002.0002020-09-07 12:47:002020-09-07 14:47:00Үзэх
46Монгол Улсын Засгийн газарqwe1000.000000001,000,000.0001,000,000,000.000520.000000001,000,000.0002020-09-01 14:16:002020-09-01 16:16:00Үзэх
47Монгол Улсын Засгийн газарsadasd324100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-08-28 12:30:002020-08-28 14:30:00Үзэх
48Монгол Улсын Засгийн газарdfsdfsdf3233100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-03 17:55:002020-09-03 19:55:00Үзэх
49Монгол Улсын Засгийн газарMN0MMGB11001100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-15 16:41:002020-09-15 18:41:00Үзэх
50Монгол Улсын Засгийн газарMN0BMGB11002100.000000001.000100.000527.450000001.0002020-09-15 16:44:002020-09-15 18:44:00Үзэх
51Монгол Улсын Засгийн газар1234512341000.000000001,000,000.0001,000,000,000.000520.000000001,000,000.0002020-09-17 18:30:002020-09-17 19:22:00Үзэх
52Монгол Улсын Засгийн газар45465465410.00000000100.0001,000.00010411.1100000090.0002020-07-23 20:45:002020-07-23 21:55:00Үзэх
53Монгол Улсын Засгийн газарTEST_0726_110.000000001,000.00010,000.00010411.11000000900.0002020-07-26 18:30:002020-07-31 18:30:00Үзэх
54Монгол Улсын Засгийн газарTEST_081710.0000000010.000100.0001040.0200000010.0002020-08-17 20:35:002020-08-27 20:35:00Үзэх
55Монгол Улсын Засгийн газарTEST_0818100.00000000100.00010,000.0001040.07000000100.0002020-08-18 12:30:002020-08-28 12:30:00Үзэх
56Монгол Улсын Засгийн газарTEST_0824_1100.000000001.000100.000527.000000001.0002020-08-24 00:00:002020-08-28 06:30:00Үзэх
57Монгол Улсын Засгийн газарTST091011.00000000100,000.0001,100,000.000520.00000000100,000.0002020-09-10 11:00:002020-09-10 13:00:00Үзэх
58Монгол Улсын Засгийн газар123456798987150.00000000100.00015,000.000520.00000000100.0002020-09-17 14:48:002020-09-17 16:48:00Үзэх
59Монгол Улсын Засгийн газарTEST_0924_001100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-24 13:32:002020-09-24 15:32:00Үзэх
60Монгол Улсын Засгийн газарtest151.000000001.00051.000527.089000001.0002020-09-18 15:45:002020-10-09 16:40:00Үзэх
61Монгол Улсын Засгийн газарTEST_1810.0000000010.000100.000120.0100000010.0002020-08-18 23:45:002020-08-27 23:45:00Үзэх
62Монгол Улсын Засгийн газарTEST_1910.0000000010.000100.0001040.0800000010.0002020-08-19 00:00:002020-08-21 18:30:00Үзэх
63Монгол Улсын Засгийн газарTEST_1999910.0000000010.000100.000120.0300000010.0002020-08-19 13:35:002020-08-21 15:55:00Үзэх
64Монгол Улсын Засгийн газарMN00ZGB11011120.000000001,000,000.000120,000,000.000520.000000001,000,000.0002020-09-24 16:42:002020-09-24 18:42:00Үзэх
65Монгол Улсын Засгийн газарTEST_20_120.0000000010.000200.0001320.0300000010.0002020-08-20 10:35:002020-08-28 11:55:00Үзэх
66Монгол Улсын Засгийн газарTEST_20_220.0000000015.000300.0001045.0000000015.0002020-08-20 10:35:002020-08-27 14:35:00Үзэх
67Монгол Улсын Засгийн газарTEST_20_320.0000000015.000300.0001044.0000000015.0002020-08-20 10:45:002020-08-21 11:55:00Үзэх
68Монгол Улсын Засгийн газарTEST_20_420.0000000010.000200.0001325.0000000010.0002020-08-20 10:45:002020-08-22 10:50:00Үзэх
69Монгол Улсын Засгийн газарTEST_20_530.0000000010.000300.0001040.0000000010.0002020-08-20 16:00:002020-08-22 18:25:00Үзэх
70Монгол Улсын Засгийн газарTEST_2210.0000000010.000100.0001560.0000000010.0002020-08-22 21:16:002020-08-27 22:30:00Үзэх
71Монгол Улсын Засгийн газарTEST_2310.0000000015.000150.0001326.7970000015.0002020-08-23 02:14:002020-08-24 03:35:00Үзэх
72Монгол Улсын Засгийн газарTEST_23_150.0000000010.000500.0001040.0030000010.0002020-08-23 12:15:002020-08-26 17:50:00Үзэх
73Монгол Улсын Засгийн газарTEST_24_IOS10.0000000020.000200.000104100.0000000010.0002020-07-24 11:35:002020-07-24 11:59:00Үзэх
74Монгол Улсын Засгийн газарTEST_24_UGUUJ10.0000000020.000200.0001041.1000000010.0002020-07-24 10:35:002020-07-24 15:35:00Үзэх
75Монгол Улсын Засгийн газарTEST_25_110.0000000010.000100.0001040.0000000010.0002020-08-25 15:52:002020-08-27 15:55:00Үзэх
76Монгол Улсын Засгийн газарTEST_28_1100.000000001.000100.000529.000000001.0002020-08-28 00:00:002020-08-29 00:00:00Үзэх
77Монгол Улсын Засгийн газарTEST_28_2100.000000001.000100.000526.000000001.0002020-07-29 18:00:002020-08-28 19:55:00Үзэх
78Монгол Улсын Засгийн газарTEST_28_410.0000000010.000100.0001042.6670000010.0002020-08-28 11:35:002020-08-29 15:35:00Үзэх
79Монгол Улсын Засгийн газарTEST_28_5100.000000001.000100.000527.000000001.0002020-07-26 04:20:002020-09-01 05:25:00Үзэх
80Монгол Улсын Засгийн газарTEST_28_6100.0000000010.0001,000.00010411.0000000010.0002020-08-28 19:30:002020-08-29 21:30:00Үзэх
81Монгол Улсын Засгийн газарTEST_28_9100.000000001.000100.000525.800000001.0002020-08-28 18:03:002020-08-28 20:03:00Үзэх
82Монгол Улсын Засгийн газарTEST_3110.0000000010.000100.0005214.0000000010.0002020-08-31 08:24:002020-09-03 10:50:00Үзэх
83Монгол Улсын Засгийн газарTEST_31_1100.000000001.000100.0005214.000000001.0002020-08-31 11:08:002020-08-31 13:08:00Үзэх
84Монгол Улсын Засгийн газарtest_31_100100.000000001.000100.000527.500000001.0002020-08-31 00:42:002020-08-31 02:42:00Үзэх
85Монгол Улсын Засгийн газарTEST_31_101100.00000000100.00010,000.000525.000000001.0002020-08-31 01:23:002020-08-31 03:23:00Үзэх
86Монгол Улсын Засгийн газарTEST_31_2100.000000001.000100.000527.000000001.0002020-08-31 17:34:002020-08-31 19:34:00Үзэх
87Монгол Улсын Засгийн газарtest9-110.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-02 09:22:002020-09-16 14:50:00Үзэх
88Монгол Улсын Засгийн газарtest9-1110.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-11 17:37:002020-09-11 19:37:00Үзэх
89Монгол Улсын Засгийн газарtest9-11-110000.0000000010,000,000.000100,000,000,000.000520.0000000010,000,000.0002020-09-11 17:38:002020-09-11 19:38:00Үзэх
90Монгол Улсын Засгийн газарtest 9 1510.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-15 09:38:002020-09-15 11:38:00Үзэх
91Монгол Улсын Засгийн газарTEST9-1710.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-17 17:15:002020-09-17 19:15:00Үзэх
92Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_17_002100.000000002.000200.0005211.000000002.0002020-09-17 14:51:002020-09-17 16:51:00Үзэх
93Монгол Улсын Засгийн газарTEST9-17-1100.000000001,000,000,000.000100,000,000,000.000520.000000001,000,000,000.0002020-10-17 18:20:002020-09-17 19:18:00Үзэх
94Монгол Улсын Засгийн газарtest9-210.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-02 15:24:002020-09-16 14:50:00Үзэх
95Монгол Улсын Засгийн газарtest9-310.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-03 15:48:002020-09-10 14:50:00Үзэх
96Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_3_1100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-03 16:03:002020-09-03 18:03:00Үзэх
97Монгол Улсын Засгийн газарtest9-3-110.0000000010.000100.000528.9850000010.0002020-09-03 20:30:002020-09-10 14:30:00Үзэх
98Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_3_6100.000000001.000100.000525.000000001.0002020-09-04 14:05:002020-09-04 16:05:00Үзэх
99Монгол Улсын Засгийн газарtest9-4-110.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-04 19:21:002020-09-17 13:45:00Үзэх
100Монгол Улсын Засгийн газарtest9-410.0000000010.000100.000529.0000000010.0002020-09-04 13:25:002020-09-10 14:30:00Үзэх
101Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_4_1100.000000001.000100.000525.000000001.0002020-09-04 10:34:002020-09-04 12:34:00Үзэх
102Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_4_3100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-04 13:51:002020-09-04 15:51:00Үзэх
103Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_4_5100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-04 14:00:002020-09-04 16:00:00Үзэх
104Монгол Улсын Засгийн газарtest 9 510.0000000010.000100.000521.0000000010.0002020-09-04 20:44:002020-09-10 18:50:00Үзэх
105Монгол Улсын Засгийн газарtest 9 610.0000000010.000100.000520.5000000010.0002020-09-04 20:58:002020-09-17 23:50:00Үзэх
106Монгол Улсын Засгийн газарtest9-610.0000000010.000100.000520.0010000010.0002020-09-06 15:16:002020-09-06 17:16:00Үзэх
107Монгол Улсын Засгийн газарtest9-6-110.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-06 21:33:002020-09-16 18:50:00Үзэх
108Монгол Улсын Засгийн газарtest_9_7_1100.000000001.000100.000529.000000001.0002020-09-07 08:11:002020-09-07 10:11:00Үзэх
109Монгол Улсын Засгийн газарTEST_BOND10.00000000100.0001,000.00010410.0000000050.0002020-07-24 14:55:002020-07-25 14:55:00Үзэх
110Монгол Улсын Засгийн газарtest_dvp_1100.000000001.000100.000528.000000001.0002020-09-04 15:23:002020-09-04 17:23:00Үзэх
111Монгол Улсын Засгийн газарtest_freeze_9_7_1100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-07 12:15:002020-09-07 14:15:00Үзэх
112Монгол Улсын Засгийн газарtest_freeze_9_7_5100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-07 14:50:002020-09-07 16:50:00Үзэх
113Монгол Улсын Засгийн газарtestinvoice9-910.0000000010.000100.000520.0000000010.0002020-09-09 16:36:002020-09-16 18:50:00Үзэх
114Монгол Улсын Засгийн газарTEST_IOS10.00000000100.0001,000.0001041.5000000010.0002020-07-23 22:00:002020-07-23 23:05:00Үзэх
115Монгол Улсын Засгийн газарTEST_LAST10100.0000000011,000.000111,100,000.00010410.0000000010,000.0002020-07-26 21:50:002020-07-29 21:50:00Үзэх
116Монгол Улсын Засгийн газарTEST.MGB.2020.001.10.00000000100,000.0001,000,000.000526.00000000100,000.0002020-09-10 11:01:002020-09-10 13:01:00Үзэх
117Монгол Улсын Засгийн газарMN00ZGB11008100.00000000100.00010,000.0001040.00000000100.0002020-09-20 12:35:002020-09-20 19:30:00Үзэх
118Монгол Улсын Засгийн газарTEST_NAME10.0000000010.000100.000126.6890000010.0002020-08-19 10:25:002020-08-21 11:30:00Үзэх
119Монгол Улсын Засгийн газарtest_prepaid_089100.000000001.000100.000529.417000001.0002020-08-19 00:00:002020-08-21 00:00:00Үзэх
120Монгол Улсын Засгийн газарtest_prepaid_090312.00000000257.80080,433.6005211.90000000257.8002020-07-26 16:00:002020-08-29 00:00:00Үзэх
121Монгол Улсын Засгийн газарTEST_URAMSH_210.00000000100.0001,000.0001048.00000000100.0002020-07-27 00:00:002020-07-28 00:00:00Үзэх
122Монгол Улсын Засгийн газарMN0BMGB11006100.000000001.000100.000520.000000001.0002020-09-14 11:42:002020-09-14 13:42:00Үзэх
123Монгол Улсын Засгийн газарtttt444100.000000001.000100.000529.000000001.0002020-08-28 15:31:002020-08-28 17:31:00Үзэх
124Засгийн ГазарU_0525_UGUUJ_2100.000000001,003.000100,300.0001046.700000001,003.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
125Монгол Улсын Засгийн газарuramsh726100.000000001,000,000.000100,000,000.0002812.000000001,000,000.0002020-07-26 09:00:002020-07-27 10:00:00Үзэх
126Монгол Улсын Засгийн газарURT_URAM_UGUUJ_0701100.00000000100.00010,000.0001328.00000000100.0002020-07-01 00:00:002020-07-10 00:00:00Үзэх
127Монгол Улсын Засгийн газарwefwef333a100.000000001.000100.000529.000000001.0002020-08-30 01:27:002020-08-30 03:27:00Үзэх
128Монгол Улсын Засгийн газарZGEB_0727_HYAMD_UNE100.00000000100.00010,000.0003911.1100000090.0002020-07-27 00:00:002020-08-01 00:00:00Үзэх
129Монгол Улсын Засгийн газарZGEB_URAM_UNE1000.0000000010,000.00010,000,000.0001048.0000000010,000.0002020-07-26 12:05:002020-07-28 13:45:00Үзэх