• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Түүх

Бонд гаргагчҮнэт цаасны кодТоо(ш)Нэрлэсэн үнэ, ₮Нийт хэмжээ ₮Хугацаа (7 хоногоор)Хүү (жилийн)Хямдруулсан үнэ, ₮Захиалга авахТанилцуулга
ЭхлэхДуусах
1Засгийн Газар0526_H_UNE_1100.00000000100.00010,000.000127.0000000070.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
2Засгийн Газар20200526 TESTbond50.00000000100.0005,000.000125.00000000100.0002020-05-26 14:55:002020-05-26 15:30:00Үзэх
3Засгийн Газар20200526 TEST BOND 250.00000000100.0005,000.0001045.00000000100.0002020-05-26 15:10:002020-05-26 16:05:00Үзэх
4Монгол Улсын Сангийн яам20200608 Bond100.00000000100.00010,000.000525.00000000100.0002020-06-08 09:25:002020-06-08 15:25:00Үзэх
5Монгол Улсын Сангийн яам20200608 Long Bond100.00000000100.00010,000.0001565.00000000100.0002020-06-08 09:45:002020-06-08 15:25:00Үзэх
6Монгол Улсын Сангийн яамH_B_0608_1100.00000000100.00010,000.0001211.1100000090.0002020-06-08 00:00:002020-06-20 00:00:00Үзэх
7Монгол Улсын Сангийн яамH_B_0608_2100.00000000100.00010,000.0001211.1100000090.0002020-06-08 00:00:002020-07-11 00:00:00Үзэх
8Монгол Улсын Сангийн яамH_B_0608_3100.00000000100.00010,000.0001411.1100000090.0002020-05-31 00:00:002020-07-11 00:00:00Үзэх
9Засгийн ГазарH_BOGINO_11000.000000001,500.0001,500,000.0001412.000000001,200.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
10Монгол Улсын Сангийн яамH_B_UGUUJ1000.0000000010,000.00010,000,000.0001212.000000009,000.0002020-06-04 09:00:002020-06-18 14:00:00Үзэх
11Засгийн ГазарH_UNEER10000.00000000100,000.0001,000,000,000.0005210.0000000090,000.0002020-05-28 08:00:002020-06-04 15:00:00Үзэх
12Засгийн ГазарU_0525_UGUUJ_2100.000000001,003.000100,300.0001046.700000001,003.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
13Монгол Улсын Засгийн газарURAM_UGUUJ10000.00000000100,000.0001,000,000,000.00015618.00000000100,000.0002020-06-17 09:00:002020-07-08 18:00:00Үзэх
14Монгол Улсын Засгийн газарURAM_UNE2.00000000100.000200.0001048.00000000100.0002020-07-01 10:50:002020-07-08 17:50:00Үзэх
15Монгол Улсын Засгийн газарURT_URAM_UGUUJ_0701100.00000000100.00010,000.0001328.00000000100.0002020-07-01 00:00:002020-07-10 00:00:00Үзэх
16Монгол Улсын Засгийн газарURT_URAM_UGUUJ2_0701100.00000000100.00010,000.0001328.00000000100.0002020-07-01 00:00:002020-07-10 00:00:00Үзэх
17Монгол Улсын Засгийн газарURT_URAM_UNE_0701100.00000000100.00010,000.0001560.0000000090.0002020-07-01 00:00:002020-07-11 00:00:00Үзэх
18Засгийн ГазарU_UGUUJ_11000.000000002,000.0002,000,000.0002089.300000002,000.0002020-04-26 00:00:002020-06-06 00:00:00Үзэх
19Засгийн ГазарU_UNEER10000.000000001,000,000.00010,000,000,000.00010416.000000001,000,000.0002020-06-03 09:00:002020-06-24 14:00:00Үзэх