• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2019-04-11 12:29:03103.000MNT1103.000buy
2019-04-11 12:28:36100.000MNT1100.000buy
2019-04-11 12:28:03276.000MNT51,380.000buy
2019-04-11 11:01:04300.000MNT2600.000buy
2019-03-11 12:58:23100.000MNT1100.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 30,000.000
  • Бүртгэгдсэн: 2018-12-24
  • Үнэт цаасны тoo:  100
Компанийн мэдээлэл