• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2019-10-04 11:32:29513.000MNT1513.000buy
2019-10-04 10:41:47510.000MNT1510.000buy
2019-10-04 10:34:10512.000MNT31,536.000buy
2019-10-04 10:34:10512.000MNT1512.000buy
2019-10-04 10:33:59509.000MNT21,018.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 657,887,677,880.130
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  1,064,181,553
Компанийн мэдээлэл