• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2020-03-03 18:11:55106.000MNT1106.000sell
2020-03-03 18:11:55106.000MNT1106.000sell
2020-03-03 18:10:24512.000MNT21,024.000buy
2020-03-03 18:08:58550.000MNT3016,500.000buy
2020-02-27 13:18:06540.000MNT2010,800.000sell
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 657,887,677,880.130
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  1,064,181,553
Компанийн мэдээлэл