• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2020-04-01 12:43:48295.000MNT1295.000buy
2020-03-17 19:16:47289.000MNT1289.000buy
2020-03-17 19:09:00289.000MNT3867.000buy
2019-10-04 10:25:48286.000MNT1286.000sell
2019-10-04 10:25:20289.000MNT1289.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 780,112,500.000
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  780,112,500
Компанийн мэдээлэл