• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2020-02-04 21:58:195,134.000MNT15,134.000buy
2020-02-04 21:55:265,134.000MNT15,134.000buy
2020-02-04 21:53:355,134.000MNT15,134.000buy
2020-02-04 21:50:315,134.000MNT15,134.000buy
2020-02-04 21:47:545,134.000MNT15,134.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 6,243,016.000
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  6,243,016
Компанийн мэдээлэл