• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2020-04-21 11:38:25198.000MNT1198.000buy
2020-04-01 12:45:19198.000MNT1198.000buy
2020-02-05 14:56:539.000MNT218.000sell
2020-02-05 14:56:00199.000MNT1199.000buy
2019-10-04 11:25:46196.000MNT1196.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 344,000,000.000
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  344,000,000
Компанийн мэдээлэл