• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2019-09-13 16:51:22100,000.000MNT5500,000.000buy
2019-09-12 23:17:50100,000.000MNT3300,000.000buy
2019-09-12 20:56:15100,000.000MNT2200,000.000buy
2019-09-12 20:53:28100,000.000MNT5500,000.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 10,000,000,000.000
  • Бүртгэгдсэн: 2019-09-12
  • Үнэт цаасны тoo:  100,000
Компанийн мэдээлэл