• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ0.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2020-07-06 17:49:04107.000MNT1107.000buy
2020-07-06 17:03:58102.000MNT1102.000buy
2020-06-30 09:58:37101.000MNT1101.000sell
2020-06-30 09:58:36107.000MNT1107.000buy
2020-06-08 14:18:15107.000MNT1107.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 10,000.000
  • Бүртгэгдсэн: 2020-06-08
  • Үнэт цаасны тoo:  100
Компанийн мэдээлэл