• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Сүүлийн ханш0.000
Дээд (24 цаг)0.000
Хэмжээ (24 цаг)0
Авах тоо үнэ103.000
Өөрчлөлт +0.00% ( +0.000)
Доод (24 цаг)0.000
24 цагийн өмнөх ханш0.000 ()
Зарах тоо, үнэ0.000
Сүүлийн 5 арилжаа
ОгнооҮнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
2020-07-27 22:46:12103.000MNT1103.000sell
2020-07-27 18:43:02106.000MNT1106.000buy
2020-07-27 18:09:25106.000MNT1106.000buy
2020-07-27 18:09:11106.000MNT1106.000sell
2020-07-27 18:06:35112.000MNT1112.000buy
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 1,000.000
  • Бүртгэгдсэн: 2020-07-27
  • Үнэт цаасны тoo:  10
Компанийн мэдээлэл