• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Өмнөх өдрийн хаалт:0.000
Нээлтийн ханш:0.000
Хаалтын ханш:0
Тухайн өдрийн VWAP:0
Авах дээд үнэ:0
Зарах доод үнэ:0
Нийт хувьцааны тоо ширхэг:0
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг::0
Зарласан хувьцааны тоо ширхэг::0
Өдрийн хязгаар: +0.00% ( +0.000)
Арилжигдсан ширхэг:0.000
Арилжааны үнийн дүн:0.000 ()
Хэлцлийн тоо:0
52 долоо хоног:0
Хэлцлийн тоо:0
Зах зээлийн үнэлгээ:0
ISIN:0
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 52,665,200.000
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  52,665,200
Компанийн мэдээлэл