• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Ард Даатгал ХК

Үнэт цаас гаргагчАрд Даатгал ХК
Нэгж үнэ0.000
Санал болгож буй хувьцааны тоо25000000.00000000
Нийт татах хөрөнгө25,000,000.000
Үнэт цаасны кодMN00AIC05480
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Нийт захиалга
Сүүлийн 5 захиалга
ОгнооНэгж үнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  25,000,000
Компанийн мэдээлэл