• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Махимпекс ХК

Үнэт цаас гаргагчМахимпекс ХК
Нэгж үнэ0.000
Санал болгож буй хувьцааны тоо3800721.00000000
Нийт татах хөрөнгө3,800,721.000
Үнэт цаасны кодMN00MMX02084
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Нийт захиалга
Сүүлийн 5 захиалга
ОгнооНэгж үнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  3,800,721
Компанийн мэдээлэл