• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Монгол шуудан ХК

Үнэт цаас гаргагчМонгол шуудан ХК
Нэгж үнэ0.000
Санал болгож буй хувьцааны тоо99586363.00000000
Нийт татах хөрөнгө99,586,363.000
Үнэт цаасны кодMN00MNP05412
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Нийт захиалга
Сүүлийн 5 захиалга
ОгнооНэгж үнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  99,586,363
Компанийн мэдээлэл