• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Үнэт цаас гаргагчMN00TEST_002
Нэгж үнэ0.000
Санал болгож буй хувьцааны тоо930.00000000
Нийт татах хөрөнгө1,000.000
Үнэт цаасны кодMN00TEST_002
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Нийт захиалга
Сүүлийн 5 захиалга
ОгнооНэгж үнэВалютХэмжээНийтАрилжааны хэлбэр
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Бүртгэгдсэн: 2020-02-05
  • Үнэт цаасны тoo:  930
Компанийн мэдээлэл