• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Бондын төрөл Хямдруулалттай
Захиалга авах хэлбэр Өрсөлдөөнт
Хүү төлөгдөх хэлбэр Хугацааны эцэст
Өрсөлдөх хэлбэр Үнэ

Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам

Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх

Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод

Үнэт цаасны төрөл: Бонд

Нэрлэсэн үнэ: 100

Хямдруулсан үнэ: 70

Нийт гаргах тоо: 100

Үнийн дүн: 10,000

Хугацаа /7 хоног/: 12

Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст

Купоны хувь: 0

Захиалга авах хугацаа: 2020-04-26 00:00 - 2020-06-06 00:00

Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс
  • Вэб: http://mof.gov.mn/
  • Бүртгэгдсэн: 2020-05-26
  • Үнэт цаасны тoo:  100
Компанийн мэдээлэл