• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Данс нээлгэх

ДАНС ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАГЧ

Энэхүү хэсэгт бүртгэгдсэн этгээдэд дансыг бүрэн захиран зарцуулах эрх олгогдох бөгөөд данс захиран зарцуулагч этгээдийн хийсэн үйлдлээс үүдсэн аливаа хариуцлага болон данс захиран зарцуулагч өөрчлөгдснийг мэдэгдээгүйгээс үүсэх эрсдлийг Манай тал хариуцахгүй болно.

Данс захиран зарцуулагчийн нэр:

Таны оруулсан нууц үг 6-с дээш тэмдэгт, тоо, том жижиг үсэг холилдсон байх ёстой!

Дараах материалыг онлайнаар бүртгэл хийлгэснээс хойш 14 хоногт багтаан УБХБ-д ирүүлэх шаардлагатай ба уг материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 24 цагт багтаан данс идэвхжихийг анхаарна уу.

1.Данс нээлгэх хүсэлт

2.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

3.Компанийн дүрмийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4.Дансан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн овог нэр, албан тушаал, нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсэг, тамга тэмдгийн маягт (баталсан маягтыг) ЭНДЭЭС татаж авч бөглөнө үү.

5.Данс захиран зарцуулагчийг томилсон тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөл эсвэл Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

6.Захиран зарцуулах этгээдийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /2 хувь/

Илгээх