• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Бүртгэлтэй үнэт цаас

Үнэт цаасны кодСүүлийн ханш24 цагӨөрчлөлтАвахЗарах
ДээдДоодХэмжээ1 цаг24 цагҮнэХэмжээҮнэХэмжээ
1MN00APU009000.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
2MN00TEST_0020.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
3MN00AIC054800.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
4MN00BNG001340.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
5MN00BDS052200.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
6MN00GOV035480.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
7MN00NEH007140.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
8MN0MNDL054720.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
9MN00MMX020840.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
10MN00MIK054210.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
11MN00MNP054120.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
12MN00SUU013550.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
13MN00TTL045800.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000