• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Бүртгэлтэй үнэт цаас

Үнэт цаасны кодСүүлийн ханш24 цагӨөрчлөлтАвахЗарах
ДээдДоодХэмжээ1 цаг24 цагҮнэХэмжээҮнэХэмжээ
1MN00APU00900106.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 106.00020.0000
2MN00TEST_0020.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
3MN00AIC054800.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
4MN00BNG001340.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 3.00020.0000
5MN00BDS052200.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
6MN00GOV03548295.000295.000295.0001 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +295.000) 0.00000.0000
7MN00NEH007140.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
8MN0MNDL054720.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
9MN00MMX020840.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
10MN00MIK054210.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
11MN00MNP05412602.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000
12MN00SUU01355198.000198.000198.0001 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +198.000) 0.0000198.0001
13MN00TTL045800.0000.0000.0000 +0.00% ( +0.000) +0.00% ( +0.000) 0.00000.0000