• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-26 02:30:03.504
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,000
Хямдруулсан үнэ: 1,000
Нийт гаргах тоо: 1000
Үнийн дүн: 1,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 104
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Жил тутам
Купоны хувь: 5.8
Захиалга авах хугацаа: 2020-04-26 00:00 - 2020-05-30 00:00