• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-26 02:31:47.368
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,500
Хямдруулсан үнэ: 1,200
Нийт гаргах тоо: 1000
Үнийн дүн: 1,500,000
Хугацаа /7 хоног/: 14
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 0
Захиалга авах хугацаа: 2020-04-26 00:00 - 2020-06-06 00:00