• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-06-17 15:29:29.689
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100,000
Хямдруулсан үнэ: 100,000
Нийт гаргах тоо: 10000
Үнийн дүн: 1,000,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 156
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Купоны хувь: 18
Захиалга авах хугацаа: 2020-06-17 09:00 - 2020-07-08 18:00